Nieuwsbrief recreatie

De Fraeylemaborg en omgeving is een grote toeristische attractie in onze gemeente. We zijn supertrots op de borg en haar omgeving, maar als je een beetje door het havengebied loopt worden we wel een stukje minder vrolijk. Samen met de VVD hebben we schriftelijke vragen gesteld over het havengebied in Slochteren. Wij zijn blij dat het college onze vragen serieus heeft genomen, er dat er wel wat gedaan is aan onderhoud in het gebied. Er zijn zwemtrapjes geplaatst, het ergste onkruid is verwijderd en er is opgeruimd en schoongemaakt. Daarnaast wil het College een plan schijven voor een integrale aanpak om het  gebied te renoveren, inclusief de bruggen. Op zich zijn we daar heel blij mee, echter voordat er een projectleiders is gevonden, er een plan is gemaakt, en er een uitvoeringsagenda is geproduceerd zijn we wel een jaar verder. Wij willen dat eer vaart gemaakt wordt om het havengebied op te knappen.. Het is jammer, het recreatie seizoen is alweer voorbij, en er moet nog veel gebeuren om dit gebied toonbaar te maken. 

BBP houdt ervan om de handen uit d mouwen te steken en achterstanden aan te pakken. We begrijpen best dat het verbeteren van de kade een groot project is wat niet zomaar uit te voeren is, maar er zijn best veel kleinere klussen die op korte termijn gedaan kunnen worden. 

Zoals het verwijderen van de vloerresten van het voormalige VVV kantoor. Er liggen u nog gewone vloer plavuizen buiten, met scherpe randen, het ziet er niet uit en is gevaarlijk. Het is maa een kleine klus om in dit gat en beetje zand storten, en er klinkers op leggen die passen bij de rest van de bestrating. Sowieso kan de bestrating van de haven ter hoogte van de frietkraam wel een opfrisbeurt gebruiken. Hier en daar zijn er klinkers verzakt, en het is vrij eeenvoudig om dit een op te vullen en te fatsoeneren.  Dat rare houten vaartuig in de haven verwijderen, die is gevaarlijk voor spelende kinderen, deze is geen pluspunt voor de haven. De scheve fietsenrekken even weer recht zetten, ook hier kan een stratenmaker volgens ons uitkomst bieden. 

Dan misschien iets moeilijker om te realiseren, maar kan een ambtenaar contact opnemen met Enexis om de stroom weer aan te sluiten bij de ligplaatsen en bij het oplaadpunt van de fietsen bij het fietsenrek.  Het college heeft met de toerisme visie aangegeven dat ze het belangrijk vindt om onze gemeente te promoten, en om de voorzieningen op peil te brengen. Wij hopen dat we snel een budget kunnen reserveren om de bovenstaande klussen snel op te kunnen pakken, en dat het integrale plan snel klaargemaakt wordt om de recreatie in het dorp Slochteren weer op niveau tee brengen. 

Geplaatst in Niet gecategoriseerd.