Energiehub Midden Groningen krijgt steeds meer vorm

Al een tijdje zijn we vanuit de fractie van de BBP bezig met het op poten zetten van een energie hub in Midden Groningen.
Het idee hiervoor is ontstaan vanuit de vraag van het bedrijfsleven van Midden Groningen voor oplossingen in de energietransitie. Als gemeente zijn we natuurlijk al jaren energieleverancier voor de rest van Nederland. Dit eerst met turf, daarna met gas en nu met zon en wind energie. Dit alles zonder dat we er zelf echt beter van geworden zijn.
Het idee is om samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid op te trekken om nieuwe innovatie mbt de energietransitie te bedenken en te ontwikkelen. Niet alleen hopen we hiermee te bereiken dat er nieuwe innovaties komen in de energietransitie maar dat we ook hoger onderwijs naar Midden Groningen halen. We willen studenten en scholieren de kans geven zich in onze gemeente te ontplooien maar ze natuurlijk ook hier te houden zodat ze hun bijdrage kunnen leveren aan onze geweldige gemeente.
Omdat we graag samenwerken hebben we de fracties van Gemeente Belangen en D66 bereid gevonden samen met ons op te trekken in deze HUB. Zowel de inbreng van Jan Buurke als van Toine Fennis wordt enorm gewaardeerd.
Het plan ligt nu bij de ambtenaren van de afdeling energietransitie en duurzaamheid. Samen kunnen we hier een succes van maken!

Zoutwinning en de gevolgen voor Midden Groningen

Op initiatief van de BBP Midden Groningen en gesteund door de fracties van gemeente Belangen en VVD is er een bijeenkomst in de maak waarin het SODM gevraagd is toelichting te geven op de gevolgen van zoutwinning en eventuele andere aardmetalen in onze gemeente en direct naast de gemeente Midden Groningen.
Uit onderzoek is gebreken dat er een behoorlijke bodem daling op treed door de winning van o.a magnesium. De BBP heeft met allerlei partijen contact gehad over de magnesium winning (stichting stop zoutwinning, Nedmag, NOM, waterschap Hunze en AA, en de eigen organisatie). De resultaten van deze gesprekken zijn behoorlijk verontrustend.
Zoals het nu lijkt zal deze bijeenkomst voor raads en commissieleden op 20 oktober plaatsvinden. In eerste instantie had het SODM ook toegezegd Economische Zaken hierbij te betrekken. Echter door de val van het kabinet heeft deze partij zijn toezegging te komen in getrokken. De BBP vindt dit een rare gang van zaken aangezien het probleem voor Midden Groningen er niet minder op wordt met welk kabinet dan ook.

Nieuwsbrief woningbouw

Woningbouw is een hot item in onze gemeente. Er is een flinke wachtlijst voor mensen die een sociale huurwoning willen hebben, of een betaalbare koopwoning. Voor starters op de woningmarkt is het lastig, maar ook mensen met een modaal inkomen hebben moeite om een huis te vinden. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar kunnen te weinig hypotheek krijgen voor een koopwoning. Deze mensen zijn aangewezen op particuliere woningverhuurders.

Particuliere verhuurders, of zoals sommige partijen ze noemen ze huisjesmelkers, ik vind dat een nare term. Verhuurders zijn er in vele soorten en maten. Sommige mensen hebben een huis die ze verhuren als pensioenvoorziening, voor sommigen is het hun bron van inkomen, en er zijn goede en slechte verhuurders. Op onze camping kom ik regelmatig mensen tegen die om wat voor reden ook (bijvoorbeeld een echtscheiding) geen woning meer hebben, en dat is in deze tijd een grote ramp.

In februari 2022 heeft de raad een motie aangenomen over invoeren van zelfbewoningsplicht. BBP vindt dit een lastige kwestie. Aan de ene kant willen wij starters en mensen met een middeninkomen in staat stellen om een woning te kopen voor een redelijke prijs. Aan de andere kant zijn wij ook niet altijd 100% tevreden over de woningbouwverenigingen. Deze geven aan dat ze alleen in de grote kernen woningen willen bouwen, dus niet in de dorpen in de omgeving. Als je daar geen seniorenwoningen bouwt zit het hele dorp op slot. Oude bomen moet je niet verpoten is het spreekwoord.  Er is doorstroming nodig in de dorpen. Als er seniorenwoningen gebouwd worden, geeft dat weer ruimte aan gezinnen om te gaan wonen in het vrijkomende huis. En wij vinden het raar dat je straks alleen maar met een koopwoning in de dorpen kan wonen,  en niet meer in een woning van de woningbouwcorporatie. We hebben de wethouder de opdracht meegegeven om aandacht te schenken aan dit probleem met de eerstvolgende overleg met de woningbouwvereniging, wanneer er weer nieuwe prestatie afspraken gemaakt worden.

BBP vindt dat landbouwgrond niet gebruikt moet worden voor woningbouw. Veel liever gebruiken wij ruimte in de dorpskernen om woningen te bouwen, of om bedrijfspanden om te bouwen naar woningen. Maar dat gaat erg moeizaam bij de gemeente.
Vanaf Januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet van start. Het is de bedoeling dat er nog maar 1 loket is waar iemand moet zijn als hij of zij wil bouwen of verbouwen.
Het moet eenvoudiger worden en vooral sneller om een vergunning te krijgen voor bouwen of verbouwen.

Wij horen graag ervaringen van onze inwoners over hoe het gaat bij de gemeente als er een vergunning voor een bouwproject of een verbouwing aangevraagd wordt. Gaat het snel? Is de procedure duidelijk? Zijn jullie tevreden over de begeleiding vanuit de gemeente?
Graag horen wij het ook als iets naar tevredenheid gaat. Het is niet leuk als we alleen de klaagbaak zijn. Wij bundelen graag jullie verhalen en gaan ermee naar de ambtenaren om te kijken of er iets verbeterd moet worden. Vooral nu er een grote wijziging aan zit te komen met de nieuwe omgevingswet is het ontvangen van ervaringen voor ons van grote waarde.
Dus hierbij een oproep: mail je ervaring naar marian.vandijken@midden-groningen.nl

Nieuwsbrief recreatie

De Fraeylemaborg en omgeving is een grote toeristische attractie in onze gemeente. We zijn supertrots op de borg en haar omgeving, maar als je een beetje door het havengebied loopt worden we wel een stukje minder vrolijk. Samen met de VVD hebben we schriftelijke vragen gesteld over het havengebied in Slochteren. Wij zijn blij dat het college onze vragen serieus heeft genomen, er dat er wel wat gedaan is aan onderhoud in het gebied. Er zijn zwemtrapjes geplaatst, het ergste onkruid is verwijderd en er is opgeruimd en schoongemaakt. Daarnaast wil het College een plan schijven voor een integrale aanpak om het  gebied te renoveren, inclusief de bruggen. Op zich zijn we daar heel blij mee, echter voordat er een projectleiders is gevonden, er een plan is gemaakt, en er een uitvoeringsagenda is geproduceerd zijn we wel een jaar verder. Wij willen dat eer vaart gemaakt wordt om het havengebied op te knappen.. Het is jammer, het recreatie seizoen is alweer voorbij, en er moet nog veel gebeuren om dit gebied toonbaar te maken. 

BBP houdt ervan om de handen uit d mouwen te steken en achterstanden aan te pakken. We begrijpen best dat het verbeteren van de kade een groot project is wat niet zomaar uit te voeren is, maar er zijn best veel kleinere klussen die op korte termijn gedaan kunnen worden. 

Zoals het verwijderen van de vloerresten van het voormalige VVV kantoor. Er liggen u nog gewone vloer plavuizen buiten, met scherpe randen, het ziet er niet uit en is gevaarlijk. Het is maa een kleine klus om in dit gat en beetje zand storten, en er klinkers op leggen die passen bij de rest van de bestrating. Sowieso kan de bestrating van de haven ter hoogte van de frietkraam wel een opfrisbeurt gebruiken. Hier en daar zijn er klinkers verzakt, en het is vrij eeenvoudig om dit een op te vullen en te fatsoeneren.  Dat rare houten vaartuig in de haven verwijderen, die is gevaarlijk voor spelende kinderen, deze is geen pluspunt voor de haven. De scheve fietsenrekken even weer recht zetten, ook hier kan een stratenmaker volgens ons uitkomst bieden. 

Dan misschien iets moeilijker om te realiseren, maar kan een ambtenaar contact opnemen met Enexis om de stroom weer aan te sluiten bij de ligplaatsen en bij het oplaadpunt van de fietsen bij het fietsenrek.  Het college heeft met de toerisme visie aangegeven dat ze het belangrijk vindt om onze gemeente te promoten, en om de voorzieningen op peil te brengen. Wij hopen dat we snel een budget kunnen reserveren om de bovenstaande klussen snel op te kunnen pakken, en dat het integrale plan snel klaargemaakt wordt om de recreatie in het dorp Slochteren weer op niveau tee brengen.