Onze doelen

Wat willen wij bereiken:

  1. De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners moet véél beter. De kloof is tussen Burger en Bestuur is inmiddels een ravijn geworden en dat is slecht voor iedereen.
  2. De burgers actief betrekken met hun woonomgeving. Niet pas de bewoners informeren als het plan al helemaal klaar is, maar meedenken en meepraten in een veel vroeger stadium.
  3. Een verzorgd en aantrekkelijk straatbeeld. We moeten samen met de burgers aan de slag om de buurt op te knappen, we vragen een actieve houding van onze bewoners.
  4. Lage lokale lasten: houdt dagelijks leven betaalbaar, geen verhoging van de lokale lasten.
  5. Huizen voor Midden-Groningers, zowel in de grote als in de kleine kernen. We offeren geen landbouwgrond op voor nieuwe woonwijken, maar kijken eerst of er bijvoorbeeld leegstaande winkels of kantoren kunnen worden omgebouwd naar betaalbare woningen.
  6. Het Zuidlaardermeer is niet alleen natuurgebied, onze inwoners moeten ruimte hebben om te kunnen recreëren in de directe omgeving.
  7. We zijn tegen uitbreiding van industriegebied Rengerspark richting Groningen, eerst bestaande gebieden herstructureren en benutten.
  8. Stop verdere uitbreiding zon/windenergie op landbouwgrond. Leg eerst de daken vol, vruchtbare gronden zijn voor voedselproductie.
  9.  Stop gas en zoutwinning: de gaskraan moet dicht per 2023. We willen dat iedereen veilig kan wonen in onze gemeente!
  10.  We willen de effecten van Corona beleid aanpakken: eenzaamheid, ouderen, jeugd, huiselijk geweld, armoede, ondernemerschap en discriminatie pakken we aan.