Nieuwsbrief woningbouw

Woningbouw is een hot item in onze gemeente. Er is een flinke wachtlijst voor mensen die een sociale huurwoning willen hebben, of een betaalbare koopwoning. Voor starters op de woningmarkt is het lastig, maar ook mensen met een modaal inkomen hebben moeite om een huis te vinden. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar kunnen te weinig hypotheek krijgen voor een koopwoning. Deze mensen zijn aangewezen op particuliere woningverhuurders.

Particuliere verhuurders, of zoals sommige partijen ze noemen ze huisjesmelkers, ik vind dat een nare term. Verhuurders zijn er in vele soorten en maten. Sommige mensen hebben een huis die ze verhuren als pensioenvoorziening, voor sommigen is het hun bron van inkomen, en er zijn goede en slechte verhuurders. Op onze camping kom ik regelmatig mensen tegen die om wat voor reden ook (bijvoorbeeld een echtscheiding) geen woning meer hebben, en dat is in deze tijd een grote ramp.

In februari 2022 heeft de raad een motie aangenomen over invoeren van zelfbewoningsplicht. BBP vindt dit een lastige kwestie. Aan de ene kant willen wij starters en mensen met een middeninkomen in staat stellen om een woning te kopen voor een redelijke prijs. Aan de andere kant zijn wij ook niet altijd 100% tevreden over de woningbouwverenigingen. Deze geven aan dat ze alleen in de grote kernen woningen willen bouwen, dus niet in de dorpen in de omgeving. Als je daar geen seniorenwoningen bouwt zit het hele dorp op slot. Oude bomen moet je niet verpoten is het spreekwoord.  Er is doorstroming nodig in de dorpen. Als er seniorenwoningen gebouwd worden, geeft dat weer ruimte aan gezinnen om te gaan wonen in het vrijkomende huis. En wij vinden het raar dat je straks alleen maar met een koopwoning in de dorpen kan wonen,  en niet meer in een woning van de woningbouwcorporatie. We hebben de wethouder de opdracht meegegeven om aandacht te schenken aan dit probleem met de eerstvolgende overleg met de woningbouwvereniging, wanneer er weer nieuwe prestatie afspraken gemaakt worden.

BBP vindt dat landbouwgrond niet gebruikt moet worden voor woningbouw. Veel liever gebruiken wij ruimte in de dorpskernen om woningen te bouwen, of om bedrijfspanden om te bouwen naar woningen. Maar dat gaat erg moeizaam bij de gemeente.
Vanaf Januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet van start. Het is de bedoeling dat er nog maar 1 loket is waar iemand moet zijn als hij of zij wil bouwen of verbouwen.
Het moet eenvoudiger worden en vooral sneller om een vergunning te krijgen voor bouwen of verbouwen.

Wij horen graag ervaringen van onze inwoners over hoe het gaat bij de gemeente als er een vergunning voor een bouwproject of een verbouwing aangevraagd wordt. Gaat het snel? Is de procedure duidelijk? Zijn jullie tevreden over de begeleiding vanuit de gemeente?
Graag horen wij het ook als iets naar tevredenheid gaat. Het is niet leuk als we alleen de klaagbaak zijn. Wij bundelen graag jullie verhalen en gaan ermee naar de ambtenaren om te kijken of er iets verbeterd moet worden. Vooral nu er een grote wijziging aan zit te komen met de nieuwe omgevingswet is het ontvangen van ervaringen voor ons van grote waarde.
Dus hierbij een oproep: mail je ervaring naar marian.vandijken@midden-groningen.nl

Geplaatst in Niet gecategoriseerd.